Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către SC MUNTELE RECE SRL în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătura cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin intermediul site-ului nostru web.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta
SC MUNTELE RECE SRL, persoană juridică de naționalitate română, punct de lucru cu adresa în Strada Bisericii, numărul 5, Predeluț, Bran, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/5860/2004 și Cod Unic de Înregistrare fiscală RO 16324534, telefon: (+40)731349165, email: office@muntelerece.ro (în continuare „Muntele Rece” sau „noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operatori atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Puteți cere informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. Vă încurajăm să contactați Responsabilul Muntele Rece cu protecția datelor, Andreea Șerbănescu, la adresa de email office@muntelerece.ro, telefon (+40)731349165 – cu mențiunea în atenția Responsabilului Muntele Rece cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dumneavoastră astfel:
Când accesați formularul aflat pe pagina de Contact a site-ului muntelerece.ro, ne transmiteți: numele, adresa de e-mail, subiectul și mesajul dvs., care poate conține alte informații personale.
Când accesați formularul de rezervare ne transmiteți: data sosirii și a plecării, numărul de nopți de cazare, numărul de camere, numărul de adulți și copii (inclusiv intervalul de vârstă în care se încadrează copilul/copiii), cod promoțional când este cazul, tipul de cameră, modalitatea de plată și informații bancare.
Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră din timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.
Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucram date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:
Pentru prestarea serviciilor Muntele Rece în beneficiul dumneavoastră.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Prelucrarea comenzilor/rezervărilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
b) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau o rezervare, la bunurile sau serviciile achiziționate;
c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
d) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
e) Oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile sau rezervările dumneavoastră sau la bunurile și serviciile Muntele Rece.
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este conform HG nr. 237/2001. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Destinatarii sau categoriile de destinatari: nu este cazul

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre
Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență în mediul online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastră de Cumpărător.
Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing
Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: email/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dumneavoastră, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dumneavoastră de cumpărător (de ex. produsele vizualizate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dumneavoastră și nu vă afectează similar într-o masură semnificativă.
În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dumneavoastră prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
Contactarea Muntele Rece folosind detaliile de contact descrise mai sus.
În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dumneavoastră pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime
Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor acestuia față de atacuri cibernetice;
Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.
Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.
De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevazută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal timp de 3 ani, conform HG nr. 237/2001. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii colaborării, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:
Furnizorilor de servicii de curierat;
Furnizorilor de servicii de plată/bancare;
Furnizorilor de servicii de marketing/ telemarketing;
Societăților de asigurare;
Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm ca accesul la datele dumneavoastră de către terțele persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia..
În ce țări transferam datele dumneavoastră cu caracter personal
În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.
Intenția de a transfera datele către țări din afara SEE sau organizații internaționale: nu este cazul

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi făcuți responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor d dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.
Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi sunt prezentate în continuare mai jos. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:
Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind o adresă de e-mail validă, rezervându-ne dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.
Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dumneavoastră de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o suma rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
Durată de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.
Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Accesul
Puteți să ne cereți:
Să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
Să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
Să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim;
Cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinatate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți;
Cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
Rectificarea
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete;
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ștergerea datelor
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
V-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);
Dați curs unui drept legal de a vă opune;
Acestea au fost prelucrate ilegal;
Ne revine o obligație legală în acest sens.
La încetarea prelucrării și ștergerea datelor vi se va trimite în termenul legal o confirmare de încetare a prelucrării și de ștergere a datelor prelucrate.

În cazul în care doriți să vă exersați drepturile de mai sus contactați-ne la adresa de e-mail: office@muntelerece.ro – cu mențiunea în atenția Responsabilului Muntele Rece cu protecția datelor.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară:
Pentru respectarea unei obligații legale;
Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

Restricționarea prelucrării datelor
Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
Acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm:
Prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
V-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare;
Putem continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
Avem consimțământul dumneavoastră;
Pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță;
Pentru a proteja drepturile Muntele Rece sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor
Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs;
Prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dumneavoastră în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate
Existența unor decizii automate, inclusiv profilarea, logica din spatele acestor procese și consecințele pentru persoana vizată este strict statistică. Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
Produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră;
Vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor;
Ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră;
Este autorizată prin lege și existaă garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră;
Se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Plângeri
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
*Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Muntele Rece cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dumneavoastră prin oricare dintre următoarele modalități:
E-mail: office@muntelerece.ro
Telefon: (+40)731349165
– cu mențiunea în atenția Responsabilului Muntele Rece cu protecția datelor, Andreea Șerbănescu.